ALV 22'Het is wel even weer wennen om weer live bij elkaar te zitten, ik ben dan ook iets vergeten... de voorzittershamer'. Met deze woorden opent voorzitter Joke Lorist de algemene ledenvergadering op woensdag 13 april. Na twee jaar een digitale bijeenkomst, nu live in de kantine.
 
Klik hier voor de voorlopige notulen. 
Klik hier voor het jaarverslag 2022.
 
Klik hier voor het 25 jaar jubileumglossy.
'Wie bezoekt voor het eerst de opgeknapte kantine?' Slechts één hand gaat aarzelend de lucht in. Gelukkig maar, want hieruit blijkt dat de loop naar de kantine post-corona tijd er alweer aardig in zit. Het officiële gedeelte van vergadering verloopt vlot. Hier en daar een kritische vraag maar vooral waardering voor het bestuur, voor het in beweging houden van de club gedurende de corona-jaren die nu definitief achter ons lijken te liggen. En andersom ook, waardering voor alle leden en vrijwilligers die Isala trouw zijn gebleven. 
Bestuurswissel
Bestuurders Erik van de Poll en Alwin Papegaaij zijn aftredend en niet herkiesbaar. In Gerrit Hansman en Cindy Hoekman zijn waardige opvolgers gevonden. Onder luid applaus van de leden nemen ze net voor de pauze plaats aan de bestuurstafel. Gerrit neemt met ondersteuning van Gejanne het penningmeesterschap op zich. Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering worden de taken weer verdeeld en zal duidelijk worden welke taakaccenten Cindy krijgt toebedeeld. Joke spreekt haar waardering uit voor de tijd en energie die Erik en Alwin in de club hebben gestoken tijdens hun tijd als bestuurder.
Huldigen, aanmoedigen, waarderen
Na de pauze is het tijd voor de huldiging van de jubilarissen en uitreiking van de waarderings- en aanmoedigingsprijs. Laatstgenoemde prijs gaat naar Natalja Duiveman. Natalja combineert hard trainen om zelf sneller te worden, met het trainerschap. De jeugd is dol op haar. Onlangs heeft ze het jury lidmaatschap aan haar CV toegevoegd. Herman Bruins ontvangt de waarderingsprijs voor zijn voortrekkersrol op diverse fronten. Samen met een team fantastische vrijwilligers was hij betrokken bij het opknappen van de kantine, zorgt hij voor extra gezelligheid in de kantine en was hij actief binnen de jubileumcommissie. 
De jubilarissen van dit jaar zijn:
12,5 jaar: Maureen Wind, Karsten van Ommen, Marije Salverda, Harold Post 
25 jaar: Wilco van Veen, Coby Malcorps, Hans Broshuis, Gerda van der Kolk
30 jaar: Rob Schilder, Gerda Schilder, Thom Schrijer
40 jaar: Henk van der Kolk
45 jaar: Paul Kalter
Zo'n 50 leden bezochten de ALV en het reünie-gehalte was hoog. Dankbaar en blij dat we weer live bij elkaar konden komen in onze mooie kantine. Joke sluit de vergadering met mooie woorden van dank aan iedereen betrokken bij de club. Jens Tybout noemt ze met name, die voor de laatste keer gezorgd heeft voor een mooie jaarverslag. 
 
49bf35b2 e1e3 46b4 9ff8 4b392b459ec0
 
IMG 1011
schilder
floorever logo
hagenpoort logo
wartsila lang
ned air
papegaaij en tegelaar logo
aweka logo
sportinn logo