Contributie


Met instemming van de ledenvergadering van 22 maart 2017 is per 1 januari 2018 de maandelijkse contributie verhoogd. De contributie is leeftijdgebonden. Klik hier voor meer informatie over de leeftijdsindeling in de atletiek.

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse contributietarieven:

Per 1-1-2018
Pupillen (incl. wedstrijdlicentie) 8,50 euro
Junioren (incl. wedstrijdlicentie) 8,50 euro
Senioren en Masters (excl. wedstrijdlicentie) 13,00 euro
Recreanten (geen wedstrijdlicentie) 13,00 euro
Wandelaars 12,50 euro
Wedstrijdlicentie Atletiekunie
(Jaarlijks, en voor masters en senioren verplicht)     
25,05 euro
Eénmalig inschrijfgeld 10,00 euro

Dit zijn bedragen per maand. De contributie wordt door middel van een automatische machtiging geïnd.

{{ calendar_event.start.getDate() }}
{{ months[calendar_event.start.getMonth()] }}
{{ calendar_event.title }}

Locatie: {{ calendar_event.locations[0].name }}

Tijd: {{ calendar_event.start.getHours() }}:{{(calendar_event.start.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + calendar_event.start.getMinutes()}} - {{ calendar_event.end.getHours() }}:{{(calendar_event.end.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + calendar_event.end.getMinutes()}}

Er zijn geen events gevonden

Powered by FOYS