Records


Informatie

De records worden bijgehouden door de Recordcommissie (Henk-Jan Dorgelo).
Heb je een record verbroken of een nieuw record neergezet, neem dan even contact op met de commissie (e-mail adres: records@avisala96.nl).

Records worden alleen erkend onder de volgende voorwaarden:

  • de records moeten vermeld staan op officiële uitslagenlijsten,
  • moeten verbeterd zijn tijdens officiële wedstrijden met officiële juryleden,
  • en alleen atletieknummers die behoren bij de categorie van de atleet kunnen als record worden erkend.
  • Bij de looponderdelen tot 200m en bij het verspringen geld er een maximum rugwind van 2.0 m/s. Uitzondering hierop zijn de pupillen records.