In de bestuursvergadering van 31-08-2021 heeft het bestuur de volgende onderlinge taakverdeling vastgesteld:

Verantwoordlijk bestuurslid Taak  Samen met
Joke Lorist Klappe

Voorzitter
WOC/wedstrijdsecretariaat
Vrijwilligersbeleid
Fysiotherapeut
Vertrouwenspersonen 
Geert Langeslag

Secretaris
Beleidszaken
Sportraad Kampen
Statuten
Erik van de Poll

Penningmeester
Ledenadministratie
Clubkleding
Sponsoring


Harm Prins

Jeroen van Veen
Gejanne Lussenburg

Jeugdzaken
Baanatletiek / VB-atletiek
Baan- en jeugdtrainers
Recordcommissie

Alwin Papegaaij 
Alwin Papegaaij
Jeroen van Veen
Henk-Jan Dorgelo
Jacqueline Rustidge

Vice-voorzitter
Communicatie en PR
Website / nieuwsbrief
Looptrainers
Kantinezaken 
EHBO
FysiotherapeutJens Tybout

Henk Timmerman

Accommodatie en onderhoud
Materiaal


Alwin Papegaaij

Alwin Papegaaij Technisch beleid
Jeugdzaken
Baanatletiek / VB atletiek
Sportmateriaal
Mark Jonker
Gejanne Lussenburg
Gejanne Lussenburg
Henk Timmerman
schilder
floorever logo
hagenpoort logo
wartsila lang
ned air
papegaaij en tegelaar logo
aweka logo
sportinn logo