Vertrouwenspersonen


Binnen AV Isala '96 zijn twee vertrouwenspersonen (VCP) beschikbaar. Zij behandelen signalen van leden die zich binnen de vereniging onheus behandeld voelen. Dat kan gaan om zeer verschillende zaken, maar in zijn algemeenheid valt hun werkterrein te omschrijven met de term "ongewenste omgangsvormen".

De vertrouwenspersonen zijn te raadplegen bij iedere vorm van ongewenst gedrag. Te denken valt daarbij aan pesten e.d., maar ook schending van de persoonlijke integriteit kan aan de orde zijn. Bijvoorbeeld doordat je door je omgeving extreem onder druk wordt gezet om te presteren. Kortom: als je ergens mee zit, schroom dan niet om bij één van de twee vertrouwenspersonen aan de bel te trekken. Hun gegevens staan ook op deze site.

Je kunt de vertrouwenspersonen ook inschakelen als het gaat om bejegeningen die op seksueel of aanverwant terrein plaatsvinden. Dat kan zowel gaan om mondelinge intimidatie of insinuerend taalgebruik, maar ook daadwerkelijk (lichamelijk) ongewenst gedrag kun je met de vertrouwenspersoon bespreken. We denken dan bijvoorbeeld aan de manier waarop trainers binnen hun groep optreden, maar ook tussen atleten en vrijwilligers onderling kan zich dat afspelen.

De VCP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag en/of (seksuele) intimidatie en biedt daarin een luisterend oor. Samen met de melder wordt gezocht naar oplossingen. De VCP geeft ondersteuning, advies en informatie.

Sinds dit seizoen zijn Henk Kattenberg en Vera Schoorlemmer de nieuwe vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen onze vereniging. Henk deed dit al een aantal jaren, Vera neemt het van Doro Hup over die dit vele jaren heeft gedaan.

Het bestuur heeft de volgende vertrouwenspersonen aangesteld:
Henk Kattenberg     | 06-36020746  | hkattenberg@home.nl
Vera Schoorlemmer | 06-57062103  | winde74@gmail.com

 
 
{{ news_item.startDate.getDate() }}-{{ news_item.startDate.getMonth() + 1 }}-{{ news_item.startDate.getFullYear() }}

Er zijn geen nieuws items gevonden.